Ders İzlencesi

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ – II DERSİ

Bu dersin amacı; dijital vatandaşlık ve güvenli internet kullanımı, bulut bilişim, kişisel web sayfası hazırlama, sunum uygulamaları (Powerpoint), hesap tablosu uygulamaları (Excel), konularında katılımcılara bilgi ve beceriler kazandırmaktır.

 • Dersin öğretim üyesi: Dr. Turgay Demirel
 • İletişim: turgay.demirel@igdir.edu.tr
 • Ders Saatleri: Salı 13:00 – 15:00
 • Dersin Yeri: Bilgisayar Laboratuvarı
 • Ders Web Sayfası: https://biltek2.wordpress.com/
 • ÖDEV ŞABLONU

DERSİN BİLGİLERİ

Bu dersin amacı; sunum uygulamaları (Powerpoint), hesap tablosu uygulamaları (Excel), bulut bilişim, kişisel web sayfası hazırlama, dijital vatandaşlık ve güvenli internet kullanımı konularında katılımcılara bilgi ve beceriler kazandırmaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

Dersin sonunda aşağıdaki öğrenme çıktılarının oluşması beklenmektedir:

 1. Bir sunum hazırlama programındaki temel işlemleri yapar
 2. Bir sunum hazırlama programındaki ileri düzey işlemleri yapar
 3. Bir hesap tablosu programındaki temel işlemleri yapar
 4. Bir hesap tablosu programındaki ileri düzey işlemleri yapar
 5. Bulut teknolojilerini tanır ve amacına uygun olarak kullanır
 6. Kişisel blog sayfasını oluşturur ve düzenler
 7. Güvenli İnternet kullanımı ile ilgili kavramları açıklar
 8. Bilgisayar ve ağ güvenliği hakkındaki temek kavramları açıklar ve uygular
 9. Bilişim etiği hakkındaki temel kavramları açıklar

Dersin İşlenişi

 1. Öğrenme Yöntemi: Ders yüz yüze eğitim yoluyla yürütülecektir.
 2. Sunumlar: Öğrenciye her hafta dersin sunumları verilecektir.
 3. Videolar: Belirli haftalarda ders öncesi konu anlatımı videoları verilecek ve dersten önce öğrencilerin bu videoları izlemeleri istenecektir.
 4. Ders içi uygulamalar: Öğrenciler ders kapsamında ders öncesi ve ders sonrası ödevler hazırlayacaklardır
 5. Kahoot Soruları: Öğrencilere dersin başında haftanın konusu ile ilgili sorular yöneltilecektir.

Dersin Kuralları

 1. Derse zamanında gelmek, hocadan önce sınıfa girmiş olmak
 2. Mazeretsiz (geçerli) hocadan sonra giren derse alınmayacak
 3. Ödevleri zamanında teslim etmek
 4. Ders içerisinde ders dışı konu konuşmamak, hocaya da sormamak
 5. Derste birbirimize yardımcı olmak
 6. Derste ders dışı telefonla ilgilenmemek
 7. Sınıfı temiz tutmak, laboratuvara yiyecek içecek getirmemek

Onaylayanlar: Bildane, Şeref, Ceren, Şeyma, Betül, Hasan, Nihat, Nurullah

Yararlanılabilecek Kaynaklar

 1. Güneş, A. (Editor) (2008). Bilgisayar I-II Temel Bilgisayar Becerileri. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık
 2. Dersin Web sayfasında yayınlanan sunumlar ve ders notları

Değerlendirme

 • VİZE NOTU………………… : % 100
  • Vize Sınavı ………….. : % 20
  • Kahoot………………. : % 30
  • Ödevler……………… : % 40
  • Derse Devam…………. : % 10
 •  FİNAL NOTU …………….. : % 100
  • Kahoot…………………… : % 40
  • Ödevler………………… : % 50
  • Derse Devam………. : % 10

Dersin İlkeleri
1) Aşırmacılık (Eser Hırsızlığı) İlkesi: Başka kaynaklardan alınan bilgiler akademik kurallara uygun olarak açık olarak belirtilmelidir. Aksi tespit edildiği halde gerekli cezai işlem süreci başlatılacaktır.

 

2) Takip İlkesi: Dersi alan öğrenciler dersin web sayfasında yapılan duyuru ve ödevleri takip etmek ve sistem de kayıtlı e-posta adresini düzenli olarak kontrol etmek ile yükümlüdür. Öğrencilerin kendilerine gönderilen iletiyi teknik ya da başka bir nedenden dolayı almaması onları mesajın içeriğindeki sorumluluktan muaf tutmaz.

3) Geç Teslim İlkesi: Ödev ve Projelerin zamanında teslim edilmemesi halinde, ilgili haftadaki ödev ya da proje değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Açıklamalar
Not 1: Dersle ilgili duyuruları lütfen dersin web sayfasından haftalık olarak takip ediniz.

 

Not 2: Derste yapılacak etkinliklerde oluşturulan ürünler dersin web sayfasında açılacak olan ödev yükleme alanlarına yüklenecektir.

Not 3: Görevlerinizi kararlaştırılan gün ve tarihte yapmanız gerekmektedir. Gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Not 4: Bütün sunum, rapor ve ödevlerde etik değerlere dikkat edilecektir. Aksi halde sorumluluk kişiye ait olacaktır.

Not 5: Dersin öğretim elemanı gerektiğinde ders izlencesinde değişiklik yapabilir